Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Adhd

Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Flera myndigheter presenterar därför en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.

 

Om adhd – en film om bemötande och förståelse i skolan

Om adhd är en film om elever med adhd som ger kunskap och ska inspirera till diskussion bland skolpersonal och föräldrar. Filmen beskriver bland annat hur skolpersonal kan underlätta för elever med adhd och ge dem ett positivt bemötande.

Diskussionsfrågor till filmen (PDF)

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Kunskapsstöd om stödinsatser för personer med adhd

Omslagsbild till Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhdStöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd beskriver vad adhd innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd

​Behöver du informera om adhd?

Fickbroschyren beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnos och vilken typ av stöd som kan behövas. Den kan delas ut till föräldrar och anhöriga. 
 

Att möta personer med adhd i socialtjänsten

I Socialstyrelsens fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd.

Filmer om bemötande

​Broschyr om utredning och diagnostik av adhd

Utredning och diagnostik av adhd ger en översiktlig beskrivning av utredningen av adhd. Broschyren vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. 

Utredning och diagnostik av adhd hos barn och ungdomar

Lyssna på podd om ökad förskrivning av läkemedel vid adhd

Sedan 2006 har förskrivningen av adhd-läkemedel ökat. Vad beror det på och varför är det så stora regionala skillnader i förskrivningen så stora?
(Poddavsnitt 32)