Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

E-hälsa

E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. Arbetet inriktas på att skapa förbättringar för individen, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

 

Logga På djupetLyssna på podd om den digitala socialarbetaren

Hur kan ny teknik effektivisera socialtjänstens arbete utan att det viktiga personliga mötet rationaliseras bort? Vilka e-tjänster ökar tillgängligheten för brukaren och till och med förbättrar samtalet med handläggaren? Lyssna på poddavsnittet om den digitala socialarbetaren, med Dick Lindberg och Evamaria Nerell från Socialstyrelsen och Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef på socialtjänsten i Helsingborg.

Poddavsnittet om den digitala socialarbetaren

​Vad är e-hälsa?

E-hälsa handlar om hur vården och omsorgen som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av

  • verktyg som utgår från individens behov

  • administrativa stöd för att benämna, mäta och följa upp samma typ av information

  • e-tjänster som förenklar för både individer och professionen.

Vad är e-hälsa? 

 

 

 

 

 

Webbutbildning i e-hälsa

Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten ger dig som arbetar inom socialtjänsten övergripande kunskap om vad            e-hälsa och välfärdsteknik är.

Webbutbildning i e-hälsa

Digital verksamhetsutveckling i vården

Webbaserade utbildningen Digital verksamhetsutveckling i vården visar exempel på hur vården kan arbeta med digital verksamhetsutveckling. Här finns verkliga exempel från sjukvården där de arbetat med digital verksamhetsutveckling och fiktiva patientfall.

Digital verksamhetsutveckling i vården

Hälsoärende och process-id

Hälsoärende och process-id visar att det finns goda förutsättningar en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation kring individanpassade processer.

Hälsoärende och process-id

Utveckling av e-hälsa i kommunerna

Utveckling av e-hälsa i kommunerna beskriver och utvärderar de insatser som gjorts för att påskynda e-hälsoutvecklingen inom socialtjänsten under 2014.
 

​Kort film om e-hälsa

Sveriges Kommuner och landstings korta film om E-hälsa handlar om att e-hälsa kan öka patienters och brukares inflytande över sin vård och omsorg. Filmen handlar också om att e-hälsa kan effentivisera vården och öka personalens möjligheter att få rätt information, på rätt plats, i rätt tid. 

​Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ger kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet. Den är en fristående fortsättning på utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten.

Till utbildningen