Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har samma behov av stöd för sin utveckling och för att må bra som sina jämnåriga. Men de har ofta utsatts för en rad olika påfrestningar under lång tid och har inte sina vårdnadshavare i Sverige. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten och inom hälso-och sjukvården aktuell information som rör ensamkommande barn och unga specifikt.

 

​Kunskapscentrum för ensamkommande

 
Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn stödjer socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa. Här publicerar centrumet aktuell kunskap och information för yrkesverksamma. 

Kontakt 

Du kan kontakta Socialstyrelsens upplysningstjänst om du har juridiska frågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Här kan du kontakta upplysningstjänsten
Du kan alltid ställa frågor via e-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till nyhetsbrev från Kunskapsguiden och Socialstyrelsen så får du våra nyheter direkt i mejlen.
 
 

En viktig bok om omsorg

En viktig bok om omsorg riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa och är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega. Boken baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov och upplevelser och är framtagen av Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne.

Boken kan laddas ner eller beställas gratis på Region Skånes webbplats.

 

Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Fipoh vill skapa och sprida information om psykisk ohälsa på flera språk och som är lätt att förstå. Informationen görs i samarbete med barn och ungdomar, psykologer, forskare och aktivister i Malmö. Fipohs primära målgrupp är barn och unga med erfarenheter av migration.
Besök Fipohs webbplats för filmer, berättelser och annat material

Om du inte kan se filmen i Internet Explorer, prova annan webbläsare som exempelvis Chrome eller Firefox.

  

Se filmen om ensamkommande flickor

”Tjej och ny i Sverige”  är en film som vänder sig till ensamkommande barn som nyligen kommit till Sverige. I filmen berättar unga vuxna om hur det är att komma till Sverige som ensamkommande tjej och vad som kan vara bra för gode mannen att tänka på. Filmen är framtagen i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares arvsfondsprojekt Min rätt – Din roll.

Om du inte kan se filmen i Internet Explorer, prova annan webbläsare som exempelvis Chrome eller Firefox.

​Stöd till ensamkommande – vad har effekt?

Ensamkommande barn och ungas tankar om vad som främjar och hämmar deras sociala integrering, hälsa och funktionsförmåga beskrivs i en litteraturöversikt från SBU. Behov av vuxenstöd, delaktighet i vardagen och mötesplatser är några av de saker som finns med. SBU har däremot inte hittat studier som jämför effekten av olika stödinsatser.

Unga som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen – lägesbild i maj 2019

2019-06-12. För många unga ensamkommande finns en risk att framtiden återigen blir oviss. Flera myndigheter pekar på att det i vissa fall råder oklarheter kring förutsättningarna för att de unga ska beviljas förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Kunskapscentrum för ensamkommande barn har fortsatt att följa konsekvenserna av gymnasielagen.

​Skolverket - Ensamkommandes utbildning 

2019-05-13 Ensamkommande barn och ungdomar är en del av Sveriges nyanlända elever. Att följa nyanlända och vid behov flerspråkiga elevers parallella språk- och kunskapsutveckling och organisera utbildningen efter resultaten är en förutsättning för god måluppfyllelse. På Skolverkets webbplats hittar du vad som gäller i grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildning, yrkesutbildning på gymnasienivå, komvux och särvux.

​Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på det som är specifikt för ensamkommande barn och unga och kompletterar Socialstyrelsens mer generella handböcker för socialtjänsten.

Ensamkommande barn och unga – handbok, hos Socialstyrelsen (pdf)

 

Hur mår nyanlända barn i Sverige?

2019-06-11 Nästan alla nyanlända barn och unga som deltagit i en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola uppger att de mår bra och majoriteten att de är tillfreds med livet. Men aktiva insatser krävs för en fortsatt god hälsa i gruppen.

Hur mår nyanlända barn i Sverige? på Folkhälsomyndighetens webbplats

PID - preventiva insatser mot droger

2019-03-06 PID har drivits som ett projekt i Malmö stad utifrån ett behov av ökad kompetens kring att förebygga missbruk, upptäcka missbruk och att hantera missbruk på ett sätt som är hjälpsamt för ensamkommande barn. Materialet som togs fram i projektet hittar du på länken nedan.

PID - preventiva insatser mot droger

Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa

2019-02-05 Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Det visar en studie från Malmö universitet om ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med Maria ungdomsmottagning i Stockholm.

Narkotika, utsatthet och kriminalitet bland ensamkommande på Malmö universitets webbplats

​Rapport om suicid bland ensamkommande

2018-02-19. Enligt en rapport från Karolinska Institutet var suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige under 2017 mycket höga både ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Läs eller ladda ner rapporten på Karolinska Institutets webbplats (pdf)

Suicidprevention genom utbildning och medvetandegörning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Mer på Kunskapsguiden: 

Vård som inte kan anstå

Barnets bästa vid återvändande

2018-10-17. Strömsunds kommun har uppdaterat sin handledning och karta över asylprocessen till modellen Barnets bästa vid återvändande. Anledningen är ändrade regelverk och ny kunskap. Du hittar det nya under rubriken Material barn som återvänder på länken nedan.

Barn i migration

Konferensen Samverkan för ensamkommande barn och unga genomfördes den 6 december 2018. På Socialstyrelsens webbplats hittar du länkar till fleraseminarier som spelades in av Utbildningsradion (UR) samt powerpointpresentationer från konferensens övriga seminarier.
(Om du inte kan se filmen prova att öppna webbsidan i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox)

Lyssna på poddavsnitt om ensamkommande

#49 Barn i asylprocessen, 22 oktober 2018

#45 Barnäktenskap, 21 september 2018

#26 Kunskapscentrum för ensamkommande och socialtjänstens arbete, 20 oktober 2017
#6 Om ensamkommande barn och unga, 5 december 2016

På djupet - en podd från Socialstyrelsen