Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Samtal med barn Vara snäll - skapa förtroendefull relation

Vara snäll - skapa förtroendefull relation

Många barns svar på frågan vad som gör att ett samtal blir bra är att den vuxne är snäll. Som professionell kan man ta till sig ny kunskap och använda väl beprövade metoder men för att få till ett bra samtal behöver man skapa en förtroendefull relation.

Att etablera en förtroendefull relation sker till stor del i början av ett samtal. Denna inledande fas kan bland annat innebära att ställa lite enkla, vardagliga frågor. Grunden för arbetet med att skapa en förtroendefull relation ligger i att reflektera över hur du som professionell uppfattas av barnet.

Barnet i centrum

Det behöver tydligt framgå att barnet är i centrum för samtalet. Rent praktiskt kan det förtydligas genom att

  • inte hålla på med annat under samtalet som mobilen, datorn eller papper.
  • vända sig mer till barnet än föräldrarna
  • låta barnet prata mest.
  • låta barnet direkt får tycka till om både det som sker i rummet och det som bestäms framöver. 

Visa barnet att du lyssnar och tar barnet på allvar genom att till exempel humma, ändra röstläge och ansiktsuttryck. Kontrollera med jämna mellanrum att du förstått det barnet sagt. Genom att kommentera barnets identitetsmarkörer som till exempel en tröja eller en accessoar kan barnet känna sig sedd.

Glad och peppande

Många barn betonar vikten av att vuxna är peppande, inte dömande. Barnet ska inte skuldbeläggas utan fokus ska vara vad barnet kan göra. En del barn beskriver att de vill att den vuxna ska vara glad och lekfull, barnets situation är ofta tillräckligt allvarlig ändå. Det är bra om den tunga situationen kan vägas upp av en glad och lättsam ton, med möjlighet att skratta ihop.

Empatisk, äkta, ärlig, varm och personlig

Empati, ärlighet, värme och personlig kontakt är andra egenskaper som många barn önskar av den vuxna i ett samtal. Ungdomar har beskrivit att för att våga berätta är det viktigt att den vuxna är ärlig och intresserad av barnet.

Skapa lugn

För att få ett förtroendefullt möte är det viktigt att skapa lugn. Visa att du har tid för barnet, inte stressar och har tid att beskriva vad som ska hända.

Minska maktobalansen

I samtalet mellan barn och professionella vuxna finns ofta en strukturell ojämlikhet och maktobalans.  Barnet är mer beroende av den vuxna än tvärtom. Det gäller att vara medveten om denna maktobalans och försöka minska konsekvenserna av denna.  En väg för att åstadkomma detta är just att möta och samtala med barnet utifrån det som beskrivs ovan.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården samt tandvården

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn  ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Med barn avses alla under 18 år.

Att samtala med barn - kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso-och sjukvården och tandvården på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Stiftelsen Allmänna barnhuset

På Stiftelsen Allmänna barnhusets webbplats hittar du:

Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare (pdf)

Barn och ungas rätt i vården (pdf)

Barnen vill –Vågar vi (pdf)