Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Samverkan kring barn och unga

Samverkan kring barn och unga

För barn och unga som har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller som far illa krävs rätt stöd så tidigt som möjligt. Därför behöver hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan samverka. Temat ger en samlad bild av olika aktörers uppdrag och ansvar, och är tänkt att ge inspiration och öka kunskapen om samverkan.

 

Hamnen – en inspirationsfilm om samverkan

I filmen får du möta olika professioner från Värmdö kommun och Stockholms läns landsting som arbetar tillsammans i den öppna mottagningen Hamnen. Filmen är tänkt att inspirera och stödja arbetet med samverkan.

Om du inte kan öppna filmen i Internet Explorer, använd Chrome eller annan webbläsare istället.

Lagstiftning om samverkan

I en sammanfattning med aktuell lagstiftning får du en övergripande beskrivning av vad som gäller för intern och extern samverkan inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan.

Lagstiftning om samverkan

En vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer

Samverka för barns bästa ger en sammanfattande bild av kunskapsläget om samverkan utifrån forskning, utvärdering, tillsyn och systematiskt utvecklingsarbete. 

Samverka för barns bästa

Melwin 14 år en webbaserad introduktion om samverkan

I en webbaserad introduktion får du en samlad bild av olika aktörers uppdrag och exempel på samverkan på olika nivåer. Introduktionen är uppbyggd kring hemmasittaren Melwin 14 år.

Webbaserad introduktion