Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Självmord och självmordsförsök Om självmord och självmordsförsök

Om självmord och självmordsförsök

Personer som fullbordar ett självmord har ofta tidigare gjort självmordsförsök. Många unga som gör självmordsförsök eller begår självmord har haft ångest, depression, missbruk eller beroende. Preventiva insatser är därför viktigt för att förhindra självmord och självmordsförsök.

​​Självmordstankar kan vara en del av den utvecklingsprocess som barn och ungdomar går igenom när de bearbetar existentiella frågor om liv och död. Mer än hälften av eleverna i högstadie- och gymnasieåldern har någon gång haft självmordstankar. Dessa tankar är oftast flyktiga och övergående. Självmordstankar blir en risk när de återkommer ofta och när barn och ungdomar ser självmord som den enda lösningen på sina problem.

Ungdomar med självmordstankar har i högre grad varit utsatta för trauman och svåra livshändelser såsom kränkande behandling, våld och övergrepp än ungdomar i allmänhet.

Många unga som gör självmordsförsök eller begår självmord har haft svårigheter under lång tid till följd av ångest, depression, missbruk eller beroende. De kan också ha levt i en socialt utsatt situation med kronisk stress som följd.

Personer som fullbordar ett självmord har ofta tidigare gjort självmordsförsök. Preventiva insatser är därför viktigt för att förhindra självmord och självmordsförsök. Många gånger kan vuxna och ibland även jämnåriga ha svårt att nå fram till ungdomar med självmordstankar.

Svårt få exakta siffror

Det är svårt att få fram exakta siffror över hur många självmord som varje år sker i Sverige. Det finns dödsfall med oklar avsikt - skadehändelser - som inte säkert kan klassas som självmord.

Varje år mellan 2014-2016 dog cirka 120 barn och unga i åldersgruppen 0-24 år i självmord i Sverige. Utöver det finns ett antal dödsfall där det inte går att avgöra att det faktiskt var ett självmord, men det kan handla om självmord. Om båda grupperna inkluderas blir det närmare 150 dödsfall per år i åldersgruppen 0-24 år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser