Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Behandling

Om barnet är friskt för övrigt räcker det vanligen med att ge råd och stöd som behandling. Läkemedelsbehandling ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

​En grundläggande utredning är viktig för diagnos och fortsatt behandling. Man behöver utesluta att barnets sömnstörning beror på en depression eller kroppslig sjukdom som bör eller ska behandlas. Om sömnstörningen till exempel beror på barnets psykosociala situation bör man sätta in åtgärder för att förbättra situationen.

Om barnet är friskt för övrigt räcker det vanligen med att ge råd och stöd som behandling. Man kan behöva se över barnets rutiner kring sängdags, sovmiljön och faktorer som kan störa sömnen.

Skolbarn och ungdomar bör vara delaktiga i diskussionen kring hur rutiner och vanor kan ändras för att förbättra sömnen. Här är det viktigt att barnet eller ungdomen är motiverad.

Ungdomar kan ibland även erbjudas psykologiskt samtalsstöd.

När det gäller behandling av sömnstörning hos barn med flerfunktionsnedsättningar är samverkan mellan olika yrkeskategorier viktigt för en optimal behandling. Medicinska, psykologiska och sociala aspekter är grundläggande.

Läkemedelsbehandling ska undvikas

Många läkemedel som ges till barn är ofullständigt dokumenterade när det gäller effekt, säkerhet och dosering. Enstaka läkemedel vid sömnstörning finns godkända till barn över två år men de har biverkningar. Behandling utan läkemedel rekommenderas därför alltid i första hand vid sömnstörning hos barn. Läkemedelsbehandling till spädbarn rekommenderas inte.

Om råd och ändringar av barnets sovrutiner och sovmiljö inte hjälper kan barn över två år få en mycket kortvarig läkemedelsbehandling samtidigt som man följer sömnråden. En indikation kan vara om föräldrarna till små barn är mycket uttröttade och behöver vila.

Även till skolbarn och ungdomar är rekommendationen att läkemedelsbehandling av sömnstörning ska vara restriktiv och mycket kortvarig.

Melatonin

Förskrivningen av melatonin till barn ökar i Sverige eftersom man i klinisk verksamhet och i vissa studier sett positiv effekt. Men preparatet har idag ingen vetenskaplig evidens för behandling av sömnstörning hos barn. Framför allt saknas kunskap om långtidseffekter och därför ska behandling med läkemedel undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd