Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Våldsbejakande extremism Återvändare - barn i behov av skydd och stöd

Återvändare - barn i behov av skydd och stöd

2019-05-16 Våldsbejakande extremism är en fråga som berör hela samhället. I ljuset av den aktuella händelseutvecklingen i krigets Syrien och den Islamiska statens (IS) sönderfallande kalifat, står Sverige tillsammans med andra länder i världen inför stora utmaningar kring hur återvändare från IS ska hanteras.

Frågan aktualiserar behovet av samverkan mellan olika myndigheter och nyckelaktörer på både nationell, regional och lokal nivå. Socialtjänsten är en av flera viktiga aktörer som behöver hålla sig kontinuerligt uppdaterad på området, och som även behöver ges förutsättningar för att långsiktigt samverka med andra, exempelvis de rättsvårdande myndigheterna.
Barn till vuxna, svenska IS-anhängare befinner sig  för närvarande i flyktingläger i Syrien, där de lever under svåra förhållanden med stor brist på både mat och mediciner. Polisen och Säpo har gjort orosanmälningar till flera kommuner i Sverige om dessa barn för att uppmärksamma kommunerna på att de kan komma att återvända, med eller utan sina föräldrar.

Stöd för arbetet

Socialtjänsten har stor kunskap och erfarenhet av att möta utsatta barn, bedöma stödbehov samt erbjuda stöd. Socialstyrelsen har tagit fram ett antal olika handböcker, vägledningar och stödmaterial för att hantera och utreda barns behov av stöd och skydd:

Material från Socialstyrelsen specifikt om våldsbejakande extremism:

Material från andra aktörer om våldsbejakande extremism:

Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har en stödtelefon för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. CVE erbjuder även hjälp och stöd till alla kommuner och lokala aktörer som behöver det gällande återvändare. Centret kommer även att söka upp kommuner som tar emot återvändare från IS-kontrollerade områden och erbjuda stöd.
Centret, som är inrättat vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ), startade sin verksamhet den 1 januari 2018. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE ska utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Det innebär bland annat att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, att vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.
Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00 (helgfria vardagar)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman