Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare

Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare

Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare är en webbutbildning som riktar sig till läkare som gör sin ST. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.

Innan du börjar utbildningen

Läs om registrering och systemkrav.
Vill du se filmerna i patientfallen med
text, klicka på CC i statusbaren i
filmens nederkant. 

​Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning i specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare. Syftet är att öka kompetensen hos framtida specialistläkare inom områdena läkemedel och läkemedelsbehandling.

Webbutbildningen består av fristående interaktiva patientfall som belyser viktiga kliniska farmakologiska principer. Patientfallen relaterar innehållsmässigt till delmål b3 i målbeskrivningarna för läkarnas ST (Målbeskrivningar 2015).

De kompetensbehovsområden som legat till grund för utbildningen är:

 • Grundläggande klinisk farmakologi
 • Värdera information om läkemedel
 • Beslutsstöd
 • Kommunikation med och behandling av den individuella patienten
 • Ansvar, roller och förhållningssätt

Ett flexibelt upplägg med interaktiva patientfall, teori och övningar

Webbutbildning består av fristående delar och du väljer själv vilken del du vill börja med. Utgångspunkten är patientfall som innehåller interaktiva övningar och feedback med relevant teoretisk kunskap. För att hjälpa dig välja vilka patientfall som är mest relevanta att öva på, är de märkta med nyckelord som kopplar till innehållet i kompetensbehovsområdena.

Patientfallen går att använda i ST-läkarens utbildning på flera olika sätt:

 • Kursgivare kan använda patientfallen i kurser som riktar sig till ST-läkare.
 • Handledare och ST-studierektorer kan använda patientfallen i handledning av ST-läkare.
 • ST-läkare kan självständigt öva på fallen.

Ubildningen innehåller också:

 • diskussionsunderlag i form av frågor, länkar och material i anslutning till patientfallen, som kan bidra till en djupare reflektion kring och diskussion om frågeställningen eller problemet.
 • övningar med fritextsvar som kan skrivas ut och tas med inför kurs eller möte med handledare/studierektor. Även diskussionsunderlagen kan med fördel användas i dessa sammanhang.
 • ett särskilt avsnitt i att ”öva läkemedelsvärdering”, samt ett separat avsnitt med länkar till relevanta informationskällor.

Dina synpunkter är värdefulla

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra webbutbildningen och hoppas att du vill bidra. När du gått igenom minst ett avsnitt kan du lämna synpunkter och förslag till förbättringar på två olika sätt:

 • via ikonen med pratbubblan allt eftersom du tar del av sidorna i utbildningens olika avsnitt
 • via utvärderingen i utbildningsstatus under den blå fliken i utbildningens överkant.

Registrering och systemkrav

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och har Adobe Flash Player 10 eller senare på datorn i kombination med följande webbläsare; Internet Explorer 6, Firefox 1.x, Safari 3, Google Chrome eller Opera 9.5. Det är också en fördel om du har tillgång till ljud eftersom utbildningen innehåller filmer. Utbildningen är även anpassad för HTML5 och fungerar på surfplatta.

Kontakt

Om du har frågor om utbildningen kontakta Socialstyrelsen utbildning@socialstyrelsen.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Introduktionsfilm om Socialstyrelsens webbutbildning i specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST-läkare.

 

 Teman

 

​Mer om läkarnas
specialisttjänstgöring (ST)