Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Spelutbildning.nu

Webbutbildningen Spelutbildning riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer som kan ha problem med spel om pengar. Syftet är att kunna identifiera spelproblem, bättre förstå omfattningen och vad det innebär både för den som har spelproblem och anhöriga. Utbildningen är framtagen av Centrum för psykiatriforskning och finns på Lärtorget som drivs av Region Stockholm.

​För vem är denna utbildning?

  • För dig som möter klienter eller patienter som kan ha problem med spel om pengar.
  • Du som leder verksamheter där medarbetarna möter personer med sådana problem kan också ha nytta av utbildningen för att förstå bakgrund och initialt bemötande av personer med problemspelande.

Vad är syftet med utbildningen?

  • Att du som i din vardag i mötet med spelmissbrukare efter genomförd kurs bättre ska förstå omfattningen och innebörden av spelproblem hos enskilda och anhöriga.
  • Att du ska kunna identifiera problemspelande hos klienter/patienter som är inom målgruppen för din verksamhet.
  • Att du ska kunna planera för eventuell vidare utbildning om pengaspel som du kan behöva

Tid och planering

Räkna med att hela kursen tar ca 2-4 timmar att genomföra och att du behöver avsätta sammanhållen tid för att kunna fokusera på innehållet. Planera gärna att gå igenom utbildningen tillsammans med andra och repetera gärna de olika avsnitten.

Utbildningen är framtagen av Centrum för psykiatriforskning och finns på Lärtorget som drivs av Region Stockholm.

Spelutbildning.nu

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman