Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kurser & utbildningar Webbseminarium 22 maj: Barnkonventionen blir lag

Webbseminarium 22 maj: Barnkonventionen blir lag

Barnrätt i praktiken är en treårig satsning för att höja kompetensen om barnrättsperspektiv i myndigheter, kommuner, landsting och regioner. Bakgrunden är att barnkonventionen kan bli lag den 1 januari 2020. Beslut planeras att tas i riksdagen i juni.

Under 2018 håller Barnombudsmannen en serie webbseminarier om barnrätt i praktiken. Det första seminariet är tisdagen den 22 maj och handlar om vad det innebär om barnkonventionen blir lag.
 
Seminariet innehåller en kortare genomgång av proposition 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter och en diskussion om vad lagen kan få för effekt för kommuner, landsting, regioner och myndigheter. 
 
Anmälan och mer information om webbseminariet på Barnombudsmannens webbplats
.