Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Temat Barn som anhöriga på Kunskapsguiden – nytt och utökat innehåll

Temat Barn som anhöriga på Kunskapsguiden – nytt och utökat innehåll

Temat Barn som anhöriga på Kunskapsguiden har fått nytt och utökat innehåll. Under temat kan du bland annat läsa om att  stöd till både barn och föräldrar kan förebygga negativa konsekvenser för barnen – både här och nu och i framtiden. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd.

 

​Många barn växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen. Det finns hög risk för allvarliga konsekvenser som rör barnens hälsa, skolgång och arbetsliv. Genom stöd till barnen går det att förbättra situationen här och nu, och förebygga riskerna.

På Kunskapsguiden har vi nu publicerat nytt och utökat innehåll för temat som handlar om barn som anhöriga. Temat är indelat i sex delar:

  • Forskning om konsekvenser
  • Stödinsatser
  • Späda barn som anhöriga
  • Hälso- och sjukvården
  • Socialtjänsten
  • Förskola och skola

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar temat Barn som anhöriga som en samlingspunkt för nationella aktörers olika kunskapsstöd inom området barn och unga.

Barn som anhöriga på Kunskapsguiden

  

​Området Barn och unga är under ständig utveckling. Under 2016 kommer Kunskapsguidens redaktion löpande publicera nya hälsoproblem och teman med tillhörande kunskapsstöd.