Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Ensamkommande barn och unga – nytt tema på Kunskapsguiden

Ensamkommande barn och unga – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu finns temat ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden. Under temat kan du bland annat läsa om  traumamedvetet bemötande och HVB för ensamkommande barn och unga. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

​Varje år söker ett stort antal barn och unga asyl i Sverige utan en medföljande förälder. Under det nya temat ensamkommande barn och unga hittar du som möter ensamkommande barn och unga i ditt arbete stöd för att utveckla mottagandet.

Under temat får du bland annat information om ensamkommande barns och ungas behov, traumamedvetet bemötande och HVB för ensamkommande barn och unga. Temat innehåller även information om hälso- och sjukvårdens, tandvårdens och socialtjänstens ansvar.

Under temat hittar du också filmen Vad händer nu? som ger ensamkommande barn och unga information om första tiden i Sverige. Den kan visas av personal på HVB, socialtjänsten eller föräldrar i familjehem. Till stöd för den som visar filmen finns en handledning och en informationsskrift.

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar Ensamkommande barn och unga som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

Ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden

​Området Barn och unga är under ständig utveckling. Under 2016 kommer Kunskapsguidens redaktion löpande publicera nya hälsoproblem och teman med tillhörande kunskapsstöd.