Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Mars är Endometriosmånaden

Mars är Endometriosmånaden

Endometrios drabbar cirka 250 000 kvinnor. Svår mensvärk är det vanligaste symtomet. Alla har inte besvär av sin sjukdom, men de som har det behöver tidigt få en professionell bedömning och rätt behandling. Mars är Endometriosmånaden och på Socialstyrelsens webbplats hittar du som arbetar inom hälso-och sjukvården utbildning och information om endometrios.

​Mycket mensvärk är inte okej. Tidig upptäckt av endometrios minskar lidandet för unga kvinnor. Socialstyrelsen har tagit fram Nationella riktlinjer om vård vid endometrios.
Socialstyrelsen har också tagit fram ett stödmaterial till dig som i ditt arbete möter unga personer, 12–25 år, exempelvis inom elevhälsa, vårdcentral och ungdomsmottagning. Materialet innehåller utbildningsfilm, informationsbroschyrer och affisch. Syftet till att öka kännedomen om endometrios samt ge kunskap om vikten av tidig upptäckt och vilken hjälp som finns att få.

På Socialstyrelsens webbplats hittar du stöd och information om vård vid endometrios.

Webbutbildning om vård vid endometrios

I webbutbildningen får du lära dig mer om endometrios och hur sjukdomen diagnostiseras och behandlas. Utbildningen syftar till att öka kunskapen och utveckla arbetssätt. Den innehåller interaktiva övningar, teori, filmatiserade fallbeskrivningar samt intervjuer med experter.

Socialstyrelsens podd På djupet