Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Mognadsbedömning för barns delaktighet – nytt tema på Kunskapsguiden

Mognadsbedömning för barns delaktighet – nytt tema på Kunskapsguiden

Nu finns temat Mognadsbedömning för barns delaktighet på Kunskapsguiden. Under temat kan du bland annat läsa om mognad och mognadsbedömning, barnets rätt till delaktighet och om mötet och samtalet med barn. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

​Bedömningen av barns mognad är av central betydelse för vilken delaktighet barn får i vård och omsorg. Mognad är ett komplext begrepp. Det går sällan att peka ut exakt hur en bedömning av ett barns mognad ska gå till. Temat ger en kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen om mognadsbedömningar för barns delaktighet.

Under temat får du bland annat information om mognad och mognadsbedömning, barnets rätt till delaktighet, mötet och samtalet med barn och en övergripande sammanfattning om barns typiska utveckling.

Under temat hittar du också fallbeskrivningar och frågeställningar som är tänkta att ge inspiration och stöd inför diskussioner kring mognadsbedömningar och barns delaktighet.

Liksom andra teman på Kunskapsguiden fungerar Mognadsbedömning för barns delaktighet som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

Mognadsbedömning för barns delaktighet på Kunskapsguiden

​Området Barn och unga är under ständig utveckling. Under 2016 kommer Kunskapsguidens redaktion löpande publicera nya hälsoproblem och teman med tillhörande kunskapsstöd.