Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Ny webbplats om suicidprevention

Ny webbplats om suicidprevention

Alla som arbetar med att förebygga suicid hittar nu samlad information och material på en särskild webbplats som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

​Den 9 september lanserade Folkhälsomyndigheten Suicidprevention.se. Där samlas kunskap om suicid och information om arbetet med nationell sam-ordning med andra myndigheter och med intresseorganisationer.

Här kan den som arbetar med att förebygga självmord också hitta statistik som rör suicid och suicidprevention.

Webbplatsen har tagits fram som en del av myndighetens uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet mellan aktörer på nationell nivå, och sprida kunskap till aktörer som arbetar med frågan.

Gå till Suicidprevention.se