Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Nytt tema om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Nytt tema om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

HVB- omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete är ett nytt tema på Kunskapsguiden. Temat bygger på Socialstyrelsens kunskapsstöd med samma namn och är tänkt att ge ett konkret stöd i arbetet på hem för vård och boende (HVB).

​Temat handlar om HVB-personalens roller och ansvar, omsorgsstrategier och skydds- och begränsningsåtgärder, våldsförebyggande arbete och hur uppkomna incidenter kan hanteras.

Utöver kunskapsstödet finns även en webbutbildning och en studiehandledning för hur materialet kan användas och hur det kan implementeras i arbetet på HVB. Du hittar länkar till kunskapsstödet, webbutbildningen och studiehandledningen bland annat på temats startsida.

HVB-omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på Kunskapsguiden