Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Sömnstörningar hos barn och unga – nytt hälsoproblem på Kunskapsguiden

Sömnstörningar hos barn och unga – nytt hälsoproblem på Kunskapsguiden

Nu finns hälsoproblemet Sömnstörningar på Kunskapsguiden. Under hälsoproblemet kan du bland annat läsa om vanliga typer av sömnstörningar, utredning och behandling. Hälsoproblemet fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området.

​Vi har nu publicerat ett nytt hälsoproblem på Kunskapsguiden som handlar om sömnstörningar. Sömnbrist kan påverka både fysisk hälsa, kognitiva funktioner, sinnesstämning och impulskontroll hos barn. Sömnstörningar kan bero på psykologiska, kroppsliga eller sociala faktorer, eller vara en kombination av olika faktorer.

Under hälsoproblemet får du information om vanliga typer av sömnstörningar som sömnlöshet, dagtrötthet eller ökat sömnbehov, störningar i dygnsrytmen och parasomnier som mardrömmar, nattskräck och sömngång. Hälsoproblemet innehåller även information om utredning och behandling.

Liksom andra hälsoproblem på Kunskapsguiden fungerar hälsoproblemet sömnstörningar som en samlingspunkt för nationella aktörers olika kunskapsstöd inom området.

Sömnstörningar på Kunskapsguiden

 

​Området Barn och unga är under ständig utveckling. Under våren 2016 kommer Kunskapsguidens redaktion löpande publicera nya hälsoproblem och teman med tillhörande kunskapsstöd.