Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av adhd

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av adhd

Antalet personer som fått diagnosen adhd har ökat och därmed även förskrivningen av läkemedel mot adhd. Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit. Därför har Läkemedelsverket uppdaterat sin rekommendation för läkemedel vid adhd.

​Under senare år har antalet barn, ungdomar och vuxna i Sverige som fått diagnosen adhd, attention deficit hyperactivity disorder – uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, ökat. I takt med detta har alltfler patienter fått läkemedel mot adhd. Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit, varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har uppdaterats.

Läkemedelsbehandling av barn, ungdomar och vuxna med adhd

Läkemedelsbehandling ska individualiseras och utgöra en komponent i ett multimodalt behandlingsprogram. Den ska bygga på samverkan med patienten och lyhördhet för patientens livssituation och upplevelse av behandlingen. Läkemedelsbehandlingens effekter och biverkningar bör regelbundet utvärderas gentemot uppsatta behandlingsmål och uppföljning av effekt och säkerhet i hälsodata- och kvalitetsregister är angeläget.

Nyheten i sin helhet på Läkemedelsverkets webbplats

Läkemedel vid adhd på Läkemedelsverkets webbplats

Läkemedel vid adhd som kunskapsstöd på Kunskapsguiden