Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Aktuellt Virtuell vårdcentral ger allmänläkare möjlighet att öva på känsliga frågor om familjesituationen

Virtuell vårdcentral ger allmänläkare möjlighet att öva på känsliga frågor om familjesituationen

I en interaktiv virtuell vårdcentral får allmänläkare i primärvården möjlighet att öva på att väva in frågor om familjesituationen i möten med vuxna patienter. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer, enligt 2 g § HSL.

​Hälso- och sjukvården ska beakta barns behov av information, råd och stöd när förälder eller annan vuxen i familjen har missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig sjukdom eller skada, eller oväntat avlider. Så lyder 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Många är osäkra på hur de ska närma sig det känsliga temat om föräldraskap och barns behov med sina vuxna patienter. Särskilt allmänläkare i primärvården möter många av de aktuella patienterna.

För att stärka implementeringen av 2 g § HSL i primärvården har Socialstyrelsen tagit fram en interaktiv virtuell vårdcentral. Där kan den blivande eller yrkesarbetande allmänläkaren öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Syftet är att öka uppmärksamheten på barns behov och ytterst att stärka stödet till barn i dessa situationer.

Innehåll och upplägg

I den interaktiva virtuella vårdcentralen finns tre olika fall att arbeta med och många frågeområden att välja mellan. Varje patientbesök tar ca 30–60 minuter att gå igenom. Det kan göras individuellt eller med en kollega för gemensam reflektion.

Mer om den virtuella vårdcentalen på Kunskapsguiden