Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning beskriver vad som är bra att tänka på kring stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

​Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser vänder sig till LSS-handläggare och utförare som ger insatser till barn och unga. Handboken beskriver vad som är bra att tänka på kring stöd till familjer med barn som har stora funktionsnedsättningar. Syftet är bland annat att underlätta tillämpningen av SOSFS 2012:6 om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS.

Viktigt att tänka förebyggande

I handboken om stöd till barn och unga med funktionsnedsättning får du som handläggare och personal exempel på olika stöd som kan ges till barn och familjer. I handboken framhålls vikten av att tänka förebyggande och vilka risker det kan innebära när familjer inte får tillräckligt stöd.

Du som handläggare får också information om vad en personkretsbedömning omfattar och hur barn kan bli delaktiga i handläggningsprocessen.

Stöd i olika åldrar

Handboken ger exempel på vilka behov omvårdnaden är tänkt att tillgodose. Här görs en koppling till barnens utveckling och vad som är viktigt stöd i olika åldrar. I boendet ställs många frågor på sin spets, till exempel hur en bra bostad bör utformas fysiskt och vad av vårdnadshavarens ansvar som kan tas över av personal. Många av dessa frågor är också aktuella i samband med andra stödformer.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser är utgiven av Socialstyrelsen.

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?