Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Läkemedelsrekommendationer Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar – behandlingsrekommendation

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar – behandlingsrekommendation

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar innehåller rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Kunskapsstödet är utgivet av Läkemedelsverket.

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar – behandlingsrekommendation innehåller rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd.

Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillstånd, såsom schizofreni, psykos, anorexi, autism. Neuropletika är läkemedel med bred påverkan på psykiska och kroppsliga funktioner och med hög risk för allvarliga biverkningar.

Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att man noggrant följer upp effekt och biverkningar.

Rekommendationen i korthet:

  • Läkemedel är ett komplement till andra ändamålsenliga insatser som föräldrautbildning, omvårdnad, socialt stöd och psykoterapi.
  • Neuroleptika bör endast användas hos barn och ungdomar efter särskilt övervägande och med beaktande av risker på kort och lång sikt.
  • Bedömning av nytta mot risk för individen görs kontinuerligt.
  • En plan för noggrann uppföljning ska alltid finnas.
  • Förebyggande livsstilsråd om kost och fysisk aktivitet ges tidigt.
  • Det är viktigt att biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket.
  • Det är också viktigt att ta fram mer kunskap, bland annat genom studier och kliniska prövningar.

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar –behandlingsrekommendation är utgiven av Läkemedelsverket.

Neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar på Läkemedelsverkets webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?