Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Läkemedelsbehandling vid adhd – aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd – aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd – aspekter av behandling och regionala skillnader är tänkt att öka kunskapen om vissa aspekter av läkemedelsbehandling vid adhd och om de regionala skillnaderna i förskrivningen. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Läkemedelsbehandling vid adhd – aspekter av behandling och regionala skillnader

​Läkemedelsbehandling vid adhd – aspekter av behandling och regionala skillnader är tänkt att öka kunskapen om vissa aspekter av läkemedelsbehandling vid adhd och om de regionala skillnaderna i förskrivningen.

Rapporten riktar sig främst till professionen men även till andra myndigheter och intresseorganisationer.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Andelen personer som påbörjade behandling med adhd-läkemedel efter nydiagnostiserad adhd var hög. Bland barn 5–17 år var det upp till 75 procent som hade hämtat ut något adhd-läkemedel efter att diagnosen hade ställts. Motsvarande andel bland vuxna var omkring 60 procent.
  • Efter nyinsättning av adhd-läkemedel blir behandlingstidens längd ofta långvarig. Bland barn 5–9 år stod 60 procent av pojkarna och omkring 55 procent av flickorna kontinuerligt på läkemedel under en uppföljningsperiod av 5 år. Bland ungdomar och vuxna förekom relativt ofta avbrott i behandlingen men många återkom i behandling senare. Socialstyrelsen betonar vikten av stödinsatser under läkemedelsbehandlingen, särskilt bland barn. På sikt kan sådana insatser eventuellt minska behovet av läkemedel.
  • Socialstyrelsen konstaterar att personer med samsjuklighet med psykoser, psykisk utvecklingsstörning och autismspektrumsstörning var grupper som i lägre utsträckning läkemedelsbehandlades efter diagnostisering av adhd. Detta kan förklaras av att dessa grupper kan svara på läkemedel på ett annat sätt än övriga patienter med avseende på verkan och biverkan.

Läkemedelsbehandling vid adhd – aspekter av behandling och regionala skillnader är utgiven av Socialstyrelsen.

Läkemedelsbehandling vid adhd – aspekter av behandling och regionala skillnader på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman