Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården

Syftet med Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården är att utvärdera om det finns några metoder för att stödja implementering av evidens inom området psykisk ohälsa som har vetenskapligt stöd. Den systematiska litteraturöversikten är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Kraven på att hälso- och sjukvård ska vara evidensbaserad ökar. Som stöd för verksamheterna arbetar myndigheter på både nationell och regional nivå fram allt fler kunskapsunderlag som bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag.

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården är en del i ett uppdrag från Socialdepartementet som handlar om att utvärdera metoder inom psykiatrin. Syftet är att utvärdera om det finns några metoder för att stödja implementering av evidens inom området psykisk ohälsa, till exempel i form av riktlinjer, som har vetenskapligt stöd. Psykisk ohälsa handläggs ofta i primärvården, och rapporten fokuserar därför på interventioner riktade till primärvården.

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården – en systematisk litteraturöversikt är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Implementeringsstöd för psykiatrisk evidens i primärvården på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman