Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom

Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom

Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom är en systematisk utvärdering av nytta och risk med internetförmedlad psykologisk behandling. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Psykologisk behandling rangordnas högt i nationella riktlinjer för behandling av flera ångest- och förstämningssyndrom och utgör en central del av behandlingsutbudet vid dessa tillstånd. Tillgängligheten till behandling varierar dock kraftigt mellan landstingen.

Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom är en systematisk utvärdering från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

SBU har utvärderat nytta och risk med internetförmedlad psykologisk behandling på kort och lång sikt vid ångest- och förstämningssyndrom för barn, ungdomar och vuxna. SBU har också utvärderat behandlingsformens kostnadseffektivitet, aspekter av etik, överförbarhet och implementering baserat på den vetenskapliga litteraturen.

Några av utvärderingens slutsatser är

  • att det inte är klarlagt om psykologisk behandling förmedlad via internet är likvärdig med motsvarande terapeutledd behandling
  • att internetförmedlad KBT, med stöd av behandlare, minskar symtom hos vuxna personer som har social fobi eller lindrig till måttlig egentlig depression och som själva efterfrågat denna behandlingsform
  • att behandlingskostnaderna sannolikt är lägre på kort sikt för internetförmedlad KBT än för KBT förmedlat i grupp eller individuellt.
Internetförmedlad behandling är vanligtvis strukturerad som ett självhjälpsprogram under omkring 10 veckors tid med stöd av en kvalificerad behandlare via mejl, en behandlingsplattform eller per telefon. Vissa program utförs dock helt självständigt eller med administrativt stöd. Deltagaren får via en webbsida tillgång till ett textavsnitt i veckan och övningar att genomföra på egen hand. Programmen varierar när det gäller interaktivitet och förekomst av ljud- och videoklipp.

Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom på SBU:s webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?