Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete – en granskning av insatser för patientsäkerhetskultur och metoder för identifiering och analys av risker mot patientsäkerheten

Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete – en granskning av insatser för patientsäkerhetskultur och metoder för identifiering och analys av risker mot patientsäkerheten

Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete är en kartläggning av program som har prövats för att förbättra patientsäkerhetskulturen. Den är också en kartläggning av metoder som har prövats för att identifiera och analysera patientsäkerhetsrisker. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Patientsäkerhetsarbete innebär att man analyserar, fastställer och undanröjer orsaker till risker, tillbud och negativa händelser. Med patientsäkerhetsarbetet vill man förebygga att patienter drabbas av vårdskador.

Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete är en kartläggning av program som har prövats för att förbättra patientsäkerhetskulturen. Den är också en kartläggning av metoder som har prövats för att identifiera och analysera patientsäkerhetsrisker. Socialstyrelsen har undersökt om det finns ett vetenskapligt stöd för att programmen och metoderna minskar risken för vårdskador.

Kartläggningen visar att det vetenskapliga stödet för att programmen och metoderna minskar risken för vårdskador är begränsat. Studierna har i de flesta fall varit inriktade på att utvärdera programmens och metodernas användbarhet och mätegenskaper. Men de har oftast inte varit inriktade på mått som visar programmens och metodernas effekter på vårdkvaliteten eller på vårdutfall för patienter.

Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete är utgiven av Socialstyrelsen men finns sedan 1 juli 2015 hos Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Kartläggning av metoder för patientsäkerhetsarbete på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman