Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression

Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression

Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression är en uppdatering av motsvarande kapitel i rapporten Behandling av depressionssjukdomar, utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2004. Skriften vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och personal inom vård och omsorg.

Det är inte möjligt att vare sig bekräfta eller förkasta värdet av behandling med så kallad ljusbox vid årstidsbunden depression (vinterdepression). Behandlingen är därför fortfarande att betrakta som experimentell. Detta gäller trots att flera studier har publicerats sedan SBU:s föregående granskning på området (2004). Skriften är utgiven av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Läs skriften i sin helhet på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman