Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa

Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa

Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa är en sammanställning av systematiska översikter gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

​Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa är en sammanställning av två systematiska översikter från The Cochrane Collaboration gjord av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

SBU har sammanfattat och kommenterat det vetenskapliga underlaget för psykoterapeutisk behandling av barn och vuxna med anorexia nervosa. Den huvudsakliga slutsatsen i båda översikterna är att det finns ett starkt behov av stora välgjorda behandlingsstudier på området.

Psykoterapeutisk behandling vid anorexia nervosa på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman