Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Konsumentprodukter som hjälpmedel – handbok

Konsumentprodukter som hjälpmedel – handbok

Konsumentprodukter som hjälpmedel – handbok är ett kunskapsstöd för landsting och kommuner som på ett säkert och tillförlitligt sätt vill bredda sitt utbud av hjälpmedel med konsumentprodukter. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Konsumentprodukter som hjälpmedel – en handbok för hälso- och sjukvården

​Konsumentprodukter som hjälpmedel – handbok är ett kunskapsstöd för landsting och kommuner som på ett säkert och tillförlitligt sätt vill bredda sitt utbud av hjälpmedel med konsumentprodukter.

Konsumentprodukter som hjälpmedel lyfter fram olika omständigheter som kan vara bra att tänka på för hjälpmedelsverksamheten, förskrivare och annan berörd personal. Kunskapsstödet tar även upp vad som gäller för konsumentprodukter inom Fritt val av hjälpmedel.

Kunskapsstödet utgår från tre olika perspektiv – vårdgivarens-, förskrivarens- och hjälpmedelsanvändarens perspektiv. Tanken är att på ett tydligt sätt ange vilket ansvar och vilka skyldigheter respektive organisation eller individ har.

Flera konsumentprodukter kan fungera som hjälpmedel. Det finns ingen definition på hjälpmedel i lagstiftningen och därför inga lagliga hinder för ett landsting eller en kommun att bredda sitt hjälpmedelsutbud med konsumentprodukter. Lagstiftningen förbjuder inte heller ett landsting eller en kommun att låta hjälpmedelsanvändaren använda rekvisition inom Fritt val av hjälpmedel till köp av konsumentprodukter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har landsting och kommuner en skyldighet att erbjuda en god och säker vård. Det gäller även konsumentprodukter som erbjuds som hjälpmedel.

Konsumentprodukter som hjälpmedel – handbok är utgiven av Socialstyrelsen.

Konsumentprodukter som hjälpmedel – Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman