Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – stöd för beslut om behandling

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – stöd för beslut om behandling ger rekommendationer om läkemedelsbehandling av adhd. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna

​Vissa personer med adhd kan med hjälp av stöd och icke-farmakologisk behandling hantera den funktionsnedsättning som adhd medför, medan sådana insatser inte underlättar det dagliga livet tillräckligt mycket för andra med diagnosen. Den som har en adhd-diagnos kan därför utöver sådana insatser behöva få pröva läkemedelsbehandling.

I Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – stöd för beslut om behandling ger Socialstyrelsen rekommendationer om erbjudande om läkemedelsbehandling av adhd till personer med adhd enbart eller i kombination med substansbruksyndrom, autism, egentlig depression, ångestsyndrom respektive bipolära syndrom.

Socialstyrelsens bedömning är att personer med adhd utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling med centralt verkande sympatomimetika. Med det menas att den som uppfyller kriterierna för adhd-diagnos bör få ta ställning till om han eller hon vill pröva sådan behandling, utöver andra stödjande och behandlande insatser.

För personer som har adhd i kombination med substansbruksyndrom, autism, egentlig depression, ångestsyndrom respektive bipolära syndrom är rekommendationen mer försiktig, att hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimetika. Det beror dels på att det vetenskapliga underlaget för effekter och risker för dessa grupper är svagare, dels att det finns komplicerande faktorer som gör att denna behandling kanske inte är ett bra alternativ för en lika stor andel som i gruppen med adhd utan samsjuklighet.

Rekommendationerna omfattar behandling med läkemedel som tillhör gruppen centralt verkande sympatomimetika, varav läkemedel med substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin, dexamfetamin och atomoxetin är godkända för behandling av adhd i Sverige.

Rekommendationerna gäller både för barn (från 6 år) och vuxna. Det som har styrt dem är bästa tillgängliga kunskap om effekter och risker med behandlingen. Perspektivet har varit den enskilda individens, och någon analys av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser har därmed inte gjorts.

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna – stöd för beslut om behandling är utgiven av Socialstyrelsen.

Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?