Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter – ett kunskapsunderlag för primärvården

Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter – ett kunskapsunderlag för primärvården

Kunskapsstödet Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter är tänkt att vara ett stöd för personalen inom primärvården att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter

​Mellan 20 och 30 procent av asylsökande flyktingar som kommer till Sverige beräknas ha av psykisk ohälsa. Många asylsökande flyktingar med psykiatrisk problematik har kontakt med primärvården och färre med specialistpsykiatrin.

Kunskapsstödet Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter är tänkt att vara ett stöd för personalen inom primärvården att uppmärksamma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa hos asylsökande flyktingar och andra migranter som kan ha upplevt krig, våld och övergrepp.

Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter – ett kunskapsunderlag för primärvården är utgiven av Socialstyrelsen.

Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?