Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn

Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn

Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn är en vägledning från Socialstyrelsen. Den beskriver vilket handlingsutrymme som finns samt hur barnets bästa uppmärksammas på kort och lång sikt.

​Om socialtjänsten får vetskap om att brott riktats mot ett barn, kan och bör socialtjänsten polisanmäla det.

Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn är en vägledning som vänder sig till socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten, som ansvarar för utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om barns behov av stöd och skydd.

Vägledningen redogör för socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn om det är fråga om brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken (1962:700), BrB, (dvs. brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid eller sexualbrott) eller lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Vägledningen är också tänkt att ge socialtjänsten vägledning om vilket handlingsutrymme som finns samt hur barnets bästa kan uppmärksammas på kort och lång sikt vid överväganden om polisanmälan i situationer då detta är aktuellt.
Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?