Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

I Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel presenteras hur en verksamhet kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Systematisk uppföljning

​I Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel presenteras hur en verksamhet kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Kunskapsstödet vänder sig till tjänstemän främst inom socialtjänsten men tankesättet fungerar för de flesta som arbetar inom välfärdsverksamheter.

Systematisk uppföljning handlar om att dokumentera arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för dessa klienter och om att sammanställa informationen i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan delas in i tre olika nivåer:

  • i det direkta arbetet med klienter (individuell uppföljning)
  • på verksamhetsnivå för att utveckla verksamheten (verksamhetsuppföljning)
  • på nationell nivå i form av exempelvis öppna jämförelser (nationell uppföljning).

Ett tungt argument för att använda systematisk uppföljning är den transparens den ger av verksamheten och i förlängningen den nytta det medför för klienterna.

Kunskapsstödet innehåller även exempel på systematisk uppföljning från praktisk verksamhet.

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel är utgiven av Socialstyrelsen.

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?