Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem

BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem

BRA-fam är en bedömningsmetod för rekrytering av familjehem som består av en manual, ett instrument och en bedömningsmall. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

BRA-fam är en bedömningsmetod för rekrytering av familjehem. Den består av en manual, ett instrument och en bedömningsmall. Instrumentet och mallen används för att hämta in grundläggande information om familjer som anmält intresse för att bli familjehem på ett systematiskt sätt.

Manual till BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod

Grunden till BRA-fam är kunskap från empirisk forskning och professionellas erfarenheter som är framtaget tillsammans med praktiken. Manualen redogör för metodens syfte och kunskapsunderlag. Samtliga frågor i instrumentet presenteras med hänvisning till aktuell forskning.

I manualen finns även instruktioner om hur metoden ska användas och vilken ytterligare information som ska inhämtas i ett tidigt stadie som komplement till instrumentet. Att använda manualen är ett sätt att säkerställa att BRA-fam används som det är tänkt.

BRA-fam – bedömning vid rekrytering av familjehem

Instrumentet innehåller 59 frågor och ska besvaras av blivande familjehem. Det ger familjehemsutredaren möjlighet till att i tidigt skede upptäcka allvarliga risker som ifrågasätter familjens lämplighet för uppdraget. Familjehemsutredaren kan då med stöd av instrumentet redogöra för skälen till att en familj bedöms vara olämplig som familjehem.

De blivande familjehemmen får inblick i vad uppdraget innebär och på vilka förväntningar socialtjänsten har. Efter att ha svarat på instrumentets frågor kan familjen på eget initiativ ta tillbaka sin intresseanmälan och avbryta utredningsprocessen vilket ger en form av självsållning. BRA-fam ska kunna bidra till att utredningar görs på ett mer likartat och transparent sätt.

Bedömningsmall till BRA-fam

Det blivande familjehemmet fyller i formuläret och återlämnar det till familjehemsutredaren för bedömning. Bedömningsmallen är ett arbetsredskap för familjehemsutredaren på samma sätt som manualen. Med stöd av manualen sammanfattar familjehemsutredaren informationen från instrumentet i bedömningsmallen. Sammanfattningen i bedömningsmallen är ett underlag för bedömning om familjen går vidare i utredningen eller inte.

BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem är utgivet av Socialstyrelsen.

BRA-fam – en standardiserad bedömningsmetod vid rekrytering av familjehem på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?