Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Bedömningsmetoder och insatser Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården beskriver Metodstödjarprojektet som pågick 2007–2009. Projektet visade att det behövs kontinuerlig utbildning och fortbildning i ASI-intervjun om den ska kunna användas optimalt. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild på Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

​I Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården beskrivs ett tvåårigt utvecklingsprojekt som genomfördes av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, vid Socialstyrelsen från mars 2007 till juni 2009. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Projektet var ett samarbete mellan IMS och länsstyrelserna och kom att kallas Metodstödjarprojektet. Syftet var att ge stöd till användningen av det standardiserade bedömningsinstrumentet Addiction Severity Index, ASI, och bedömningssystemet Dokumentation och utvärdering inom missbrukarvården, DOK. Båda bedömningsmetoderna används inom missbruksvården. Projektet gick ut på att testa en modell för spridning av metod- och implementeringskunskap.

Som ett resultat av projektet fanns det i mars 2009 metodstödjare i 12 av landets 21 län. Tillsammans har metodstödjarna nått socialarbetare och chefer inom missbruksvården i 194 kommuner genom arbetsplatsträffar, särskilda utbildningsdagar och regionala nätverksträffar.

Projektet visade att det behövs kontinuerlig utbildning och fortbildning i ASI-intervjun om den ska kunna användas optimalt. Både små och stora kommuner, liksom beroendevården, har behov av återkommande utbildning men framför allt av fortbildning och stöd i intervjuns användning.

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman