Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga beskriver de problem som finns med gränsdragning mellan olika former för placering inom den sociala barn- och ungdomsvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga

​Gränsen mellan familjehem eller jourhem och Hem för vård och boende, HVB, är i vissa avseenden otydlig. I Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga kartlägger och beskriver Socialstyrelsen de gränsdragningsproblem som finns när det gäller vården i familje- och jourhem respektive HVB inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga belyser hur vanligt förekommande det var med ett relativt sett större antal barn och unga i familje- och jourhem vid ett specifikt tillfälle. Uppgifterna i rapporten beskriver situationen den 15 mars 2013 och visar bland annat hur många barn och unga som då fanns i familje- och jourhem eller HVB.

Rapporten vänder sig i första hand till regeringen men även till socialtjänsten och intresseorganisationer inom området.

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga är utgiven av Socialstyrelsen.

Gränsdragning mellan olika placeringsformer för barn och unga på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?