Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd beskriver vad adhd innebär och vilka stödinsatser som kan vara aktuella för barn, ungdomar och vuxna med adhd. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd

​Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd är tänkt att öka förståelsen hos professionella inom olika verksamheter för vad adhd innebär, och ge kunskap om vilka stödinsatser som kan vara aktuella för barn, ungdomar och vuxna med adhd.

Kunskapsstödet riktar sig till såväl förskola, skola och elevhälsa, socialtjänst och primärvård som till specialistverksamheter inom hälso- och sjukvården. Även myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan berörs, liksom Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. Det finns ingen verksamhet som ensam har ansvar för stödet till barn, ungdomar och vuxna med adhd utan detta kräver samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd är utgivet av Socialstyrelsen.

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman