Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Vad tycker barnen? – barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? – barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? redovisar hur barn och ungdomar har svarat på frågor om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden. Kunskapsstödet är utgivet av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

​Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för att ungefär 800 HVB och cirka 200 barnboenden enligt LSS inspekteras regelbundet. Vid inspektionerna samtalar inspektörerna med de barn som vill och kan.

Sedan 2013 kompletteras samtalen med en enkät till barnen. Vad tycker barnen? – barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 redovisar vad barn och ungdomar på HVB och i bostäder enligt LSS svarat på frågor om hur trygga de är och om de tycker att de är delaktiga.

Samtalen och enkätsvaren ger samma bild av hur barnen uppfattar sitt boende. De flesta är trygga såväl med kamraterna som med personalen och de flesta tycker att de får vara med och bestämma och påverka.

Vad tycker barnen? – barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vad tycker barnen? På IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman