Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Depression och ångestsyndrom – vad du kan göra och vad vården bör göra

Depression och ångestsyndrom – vad du kan göra och vad vården bör göra

Depression och ångestsyndrom – vad du kan göra och vad vården bör göra innehåller de rekommendationer från Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom 2010 som vi tror är de viktigaste för dig som patient eller anhörig. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Depression och ångestsyndrom – vad du kan göra och vad vården bör göra utgår från de Nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom 2010. Här berättar vi om de rekommendationer som vi tror är de viktigaste för dig som patient eller anhörig.

Om du har depression eller ångest finns det flera olika behandlingar som kan hjälpa dig. Olika former av psykologisk behandling, som kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi, och antidepressiva läkemedel är några exempel.

Genom att söka vård kan du få den hjälp du behöver för att må bättre och kunna återgå till ditt vanliga liv. Det är viktigt att vården erbjuder dig en behandling som är anpassad efter dina behov. Lika viktigt är också att vården är tillgänglig och skapar en god kontinuitet för dig genom hela sjukdomsförloppet.

Depression och ångestsyndrom – vad du kan göra och vad vården bör göra på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem