Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister BUSA – Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA – Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA är ett nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD. Syftet med registret är att följa upp effekten av behandlingsinsatser, särskilt barn och ungdomar som får en specifik farmakologisk behandling under uppväxten, samt att följa upp effekten på längre sikt av behandling av vuxna patienter med ADHD.

​BUSA är ett nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD. BUSA vänder sig till alla verksamheter inom hälso- och sjukvård där patienter med ADHD diagnostiseras och får stöd- och behandlingsinsatser.

Syftet med registret är att följa upp effekten av behandlingsinsatser särskilt barn och ungdomar som får en specifik farmakologisk behandling under uppväxten, samt att följa upp effekten på längre sikt av behandling av vuxna patienter med ADHD. Registret kommer att ge information om effekter och sidoeffekter (biverkningar) relaterade till olika behandlingsinsatser.

Även patienter som inte behandlas med läkemedel kan registreras och följas. Den långsiktiga målsättningen är att dokumentera all ADHD-vård i Sverige.

BUSA – nationellt kvalitetsregister på psykiatriregister.se 

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman