Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Barncancerregistret

Svenska Barncancerregistret är ett kvalitetsregister som syftar till att främja utvecklingen av barncancerbehandling och kvalitetssäkringen av handläggning inom såväl vårdprogram, som kliniska studier och samarbeten med biologiska forskare.

​Svenska Barncancerregistret syftar till att utvärdera barncancerbehandlingen i Sverige. Registret omfattar också registreringar från nordiska länder genom samarbetet inom Nordisk förening för Pediatrisk Hematologi och Onkologi (NOPHO). Därutöver utgör registrering samtidigt stöd för pågående och planerade behandlingsstudier, vilka oftast har registerdata som underlag. 

Registrets ska främja utvecklingen av barnonkologisk behandling och kvalitetssäkringen av handläggning inom såväl vårdprogram, som kliniska studier och samarbeten med biologiska forskare. Detta sker genom registrering och uppföljning av barnonkologiska patienter.

Svenska Barncancerregistret på nationella kvalitetsregister.se

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman