Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Barnnjurregistret

Svenska Barnnjurregistret är ett kvalitetsregister med syfte att registrera och följa upp barn med specifika njursjukdomar för att kunna ge barnen en så bra och jämlik vård som möjligt.

​Barn med kronisk sjukdom utgör de flesta och mest resurskrävande patienterna inom barnsjukvården. De kroniska sjukdomarna kan leda till funktionshinder och sänkt livskvalitet.
Svenska Barnnjurregistret är ett kvalitetsregister med syfte att registrera och följa upp barn med specifika njursjukdomar för att finna etiologiska samband och prognostiska faktorer, utvärdera behandlingsrutiner och effekter samt biverkningar i syfte att ge optimal hälsa och livskvalité till varje barn oavsett var man bor i landet.

Svenska Barnnjurregistret på nationella kvalitetsregister.se

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman