Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella riktlinjer

 

 
 

 Nationella riktlinjer

 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledningNationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom innehåller rekommendationer om diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling vid depression och ångest. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – stöd för styrning och ledningNationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 – stöd för styrning och ledningSocialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 ger rekommendationer om vuxna och i vissa fall särskilda grupper som gravida, ammande och personer som ska genomgå operation. De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillståndSocialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknade tillstånd 2011 innefattar rekommendationer inom områdena tidiga åtgärder, delaktighet, utbildning, psykologisk behandling, kognitiv och social träning, arbete, boende och samordning.
 

 Om Nationella riktlinjer

 

​Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Riktlinjerna riktar sig till såväl beslutsfattare som verksamhetsledningar och är ett stöd för styrning och ledning på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

​Podd om nationella riktlinjer

Varför behöver vården nationella riktlinjer för hur olika tillstånd bör behandlas? Hur skapas riktlinjerna och hur används de i vardagen? Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Avsnittet om nationella riktlinjer på Socialstyrelsens webbplats