Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 innehåller en sammanställning av övergripande indikatorer som belyser olika aspekter av hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer

​Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård innehåller en sammanställning av indikatorer som belyser olika aspekter av hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård består av två delar. Del 1 innehåller övergripande indikatorer. Del 2 innehåller indikatorer om sjukdomar och behandlingar.

Sammanlagt presenteras 186 indikatorer i Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård, vilket ger en bred men inte fullständig bild av den svenska hälso- och sjukvården. Fortfarande saknas användbara nationella datakällor om viktiga områden som primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och hjälpmedel.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård visar bland annat följande:

  • Andelen som har väntat högst 90 dagar på besök till vuxenpsykiatrisk mottagning var 94 procent i mars 2014, vilket är på samma nivå som i oktober 2013. Av de som väntat 90 dagar har drygt 60 procent väntat i högst 30 dagar och 86 procent i högst 60 dagar. Variationen mellan landstingen har minskat och sträcker sig nu från 88 till 100 procent.
  • Totalt var det 3 865 barn och ungdomar som väntade på besök till barn- och ungdomspsykiatrin 31 mars 2014. Andelen som väntat högst 30 dagar var 78 procent, vilket är en minskning med tre procentenheter jämfört med oktober 2013. Det är stor variation mellan landstingen från 32 till 100 procent.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 1 – övergripande indikatorer på Socialstyrelsens webbplats

Öppna jämförelser 2014 – hälso- och sjukvård – del 2 – indikatorer om sjukdomar och behandlingar som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?