Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2018 - En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Öppna jämförelser 2018 - En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat

Öppna jämförelser 2018 - En god vård? ger en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag: Öppna jämförelser 2018 - En god vård?

​Rapporten Öppna jämförelser 2018 - En god vård? är en del i en omfattande redovisning av indikatorer som rör uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Socialstyrelsens syfte med rapporten är att indikatorerna tillsammans ska ge en översiktlig beskrivning av hälso- och sjukvårdens resultat, inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. I rapporten görs den indikatorbaserade uppföljningen efter sex viktiga frågeställningar ur ett invånarperspektiv, som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet.

Rapporten presenterar 52 indikatorer utifrån Socialstyrelsens ramverk för indikatorbaserade uppföljningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Den riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner i hälso- och sjukvården.

Utöver de resultat som indikatorerna visar ger redovisningen av bakgrundsfaktorer en bild av skillnader i förutsättningar och utmaningar mellan länen och över tid. Bland annat så framgår att den begränsade tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal i många fall utgör en stor utmaning för hälso- och sjukvården som i flera fall bedöms vara bestående.

Öppna jämförelser 2018 - En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat är utgiven av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2018 - En god vård? på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?