Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2019 – Personer med psykisk funktionsnedsättning, Socialpsykiatri

Öppna jämförelser 2019 – Personer med psykisk funktionsnedsättning, Socialpsykiatri

Öppna jämförelser 2019 – Personer med psykisk funktionsnedsättning, Socialpsykiatri visar att i nära hälften av kommunerna har socialpsykiatrin en aktuell rutin för intern samordning med området barn och unga. Rutin för samordning med området LSS barn och vuxna har över 60 procent. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​En väl fungerade intern samordning är viktig för personer med psykisk funktionsnedsättning. I nära hälften av kommunerna har socialpsykiatrin en aktuell rutin för intern samordning med området barn och unga. Rutin för samordning med området LSS barn och vuxna har över 60 procent. Ett stärkt barnperspektiv innebär att även barnens situation uppmärksammas när vuxna personer har kontakt med socialtjänsten.

Brukarstyrda brukarrevisioner är en metod för utvärdering och kvalitetssäkring ur ett användarperspektiv. Det är 15 procent av kommunerna som uppger att de använt resultat från brukarstyrd brukarrevision till verksamhetsutveckling. Hälften av kommunerna har en rutin om att informera personer med psykisk funktionsnedsättning att de kan få en samordnad individuell plan (SIP). Rutinen är ett sätt att säkerställa att de enskilda får kännedom om denna möjlighet.

Öppna jämförelser 2019 – Personer med psykisk funktionsnedsättning, Socialpsykiatri på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?