Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Systematisk uppföljning Sju exempel på systematisk uppföljning

Sju exempel på systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning används för att få svar på frågor som en verksamhet vill undersöka. Exempelvis kan man undersöka grad av försörjningsstöd i olika åldersgrupper eller måluppfyllelse för enskilda klienter.

 

​Nedan finns sju exempel samlade från verksamheter som använt sig av systematisk uppföljning.

1. Grad av försörjningsstöd i olika åldersgrupper (pdf) – illustrerar hur kommuner kan använda redan befintlig information för att undersöka sina klientgrupper.

2. Omfattning av problem på en missbruksenhet (pdf) – illustrerar hur det med hjälp av bedömningsmetoder går att få en bild av klienters huvudsakliga problem före och efter insats.

3. Mål för klienter och verksamheten (pdf) – beskriver hur en verksamhet satte upp mål och konstruerade mått för att mäta förändringen hos sina klienter.

4. Måluppfyllelse för enskilda klienter (pdf) – illustrerar hur det går att arbeta med mål och följa upp dessa för enskilda klienter.

5. Äldre brukares uppfattning (pdf) – visar hur det går att arbeta med mål för att öka brukarnas nöjdhet med det stöd och den service de får.

6. Kontinuerlig utvärdering av insatser för enskilda personer (pdf) – illustrerar hur det går att arbeta med mål och upprepade mätningar för att följa en klients förändring i syfte att justera insatsen.

7. Inkomna och avslutade ärenden i barnavårdsutredningar (pdf) – illustreras hur systematiskt insamlade uppgifter kan användas för att jämföra information från olika förvaltningar med liknande verksamhet.

Exemplen kommer från Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

Exemplen ovan är hämtade från Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel där du hittar alla samlade.

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel på Socialstyrelsens webbplatsDefault.aspx​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?