Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Systematisk uppföljning Stöd för systematisk uppföljning

Stöd för systematisk uppföljning

För att stödja arbete med systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten. Stöden består bland annat av en webbutbildning, handledning för fördjupning och stödmaterial för utbildare.

 
​Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheter inom socialtjänsten. För att stödja arbete med systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten.

Skrift om systematisk uppföljning

Skriften beskriver hur verksamheter på socialtjänstens område kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Skriften innehåller exempel från praktiken som kan tjäna som inspiration.

Skriften på Socialstyrelsens webbplats

​Webbutbildning – Individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildningen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten. Den förklarar nyttan med systematisk uppföljning och ger kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal

​Handledning för fördjupning – ett komplement till webbutbildningen

Handledningen riktar sig till chefer eller utvecklingsledare inom socialtjänsten. Syftet är att stödja ett småskaligt pilotprojekt för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten. Handledningen är ett komplement till webbutbildningen och har ett upplägg med gemensamma mötestillfällen för fördjupande diskussion och lärande på den egna arbetsplatsen.

Handledningen finns i anslutning till webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Webbutbildning och handledning på Socialstyrelsens utbildningsportal

​Nationell utbildning om systematisk uppföljning – två heldagar 18 sept. och 4 dec. 2019

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erbjuder tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen riktar sig till regionala och kommunala verksamhetsutvecklare, metodstödjare, processledare och chefer som vill bygga på sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla socialtjänstens verksamhet. Utbildningen består av två heldagsworkshops där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljning i en verksamhet med stöd och handledning från kursledarna. Anmäl dig senast den 23 augusti.

Inbjudan och mer information om den nationella utbildningen (PDF)

Anmälan till utbildning om systematisk uppföljning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?