Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Systematisk uppföljning Stöd för systematisk uppföljning

Stöd för systematisk uppföljning

För att stödja arbete med systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten. Stöden består bland annat av en webbutbildning, handledning för fördjupning och stödmaterial för utbildare.

 
​Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheter inom socialtjänsten. För att stödja arbete med systematisk uppföljning finns olika typer av stöd som riktar sig till verksamheter inom socialtjänsten.

Skrift om systematisk uppföljning

Skriften beskriver hur verksamheter på socialtjänstens område kan planera och arbeta med systematisk uppföljning. Skriften innehåller exempel från praktiken som kan tjäna som inspiration.

Skriften på Socialstyrelsens webbplats

​Webbutbildning – Individbaserad systematisk uppföljning

Webbutbildningen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten. Den förklarar nyttan med systematisk uppföljning och ger kunskap om de olika moment som ingår i arbetet.

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal

​Handledning för fördjupning – ett komplement till webbutbildningen

Handledningen riktar sig till chefer eller utvecklingsledare inom socialtjänsten. Syftet är att stödja ett småskaligt pilotprojekt för att testa systematisk uppföljning i den egna verksamheten. Handledningen är ett komplement till webbutbildningen och har ett upplägg med gemensamma mötestillfällen för fördjupande diskussion och lärande på den egna arbetsplatsen.

Handledningen finns i anslutning till webbutbildningen på Socialstyrelsens utbildningsportal.

Webbutbildning och handledning på Socialstyrelsens utbildningsportal

Hjälpte informationen på den här sidan dig?