Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

3 - Bestäm riktning och strategi

När ni hittat er vision är det dags att lägga upp en strategi för det fortsatta arbetet. Om målen nås snabbt kan motivationen höjas hos medarbetarna.

 
​När ni hittat er vision är det dags att lägga upp en strategi för det fortsatta arbetet. Visionen måste brytas ned till ett antal specifika och konkreta mål och utifrån dem ska du lägga upp en handlingsplan.Tänk då på att några mål ska kunna nås ganska snart (inom några månader) eftersom ”snabba resultat” kan höja motivationen hos dina medarbetare.​​

​Verktyg som igår i detta steg

Spara ner verktygen på din dator om du vill behålla ditt innehåll och resultat.

1. Prioritera och leda ett förändringsarbete
2. Identifiera viktiga nyckelpersoner
3. Samla information
4. Checklista


Ladda ner alla 13 verktyg 


 Verktyg 1, del B innehåller fem frågor som du har nytta av när du planerar din strategi.

Verktyg 4 använder du för att identifiera viktiga nyckelpersoner som kan ge stöd på olika sätt.

Verktyg 5 hjälper dig att samla in viktig information om det nya arbetssättet och att analysera hur det kommer att påverka era mål.

Verktyg 6 är en checklista, använd den för att kontrollera din strategi.


Problem att öppna verktygen?

Vi har upplevt problem med att öppna verktygen. Det händer att en inloggningsruta öppnas. Prova då att upprepade gånger klicka på avbryt. Du kan också prova att spara ner filen på din dator innan du öppnar den.

Det händer också att verktygen inte går att öppna alls. Det kan bero på att du måste tillåta din dator att ladda ner filen. I Internet explorer gör du det genom att klicka på "Datorn skyddas genom att filer från den här webbplatsen blockeras från att hämtas. Klicka här för att se alternativ…" och sedan "Hämta filen...". Du gör inställningen i det fält som visas under webbläsarens menyrad.

Om du inte kan öppna eller spara verktygen, skicka ett meddelande till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se så kan vi skicka filerna till dig. Skicka gärna ett meddelande även om du har andra problem med verktygen.

Om du vill fördjupa dig

Webbstödet är en förkortad version av boken Att leda en evidensbaserad praktik. Vi rekommenderar att du läser boken innan du börjar med förändringsarbetet.
Du kan läsa mer om hur du lägger upp din strategi och din handlingsplan. Vad behöver ni i form av nya resurser? Du behöver också fundera på hur ert förändringsarbete kan kopplas till andra dokument och aktiviteter i er organisation. Läs mer i  kapitel 5 i Att leda en evidensbaserad praktik.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?