Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

7 - Vidmakthåll förändringen

Driv på förändringsabetet när ni kommit igång. Som ledare måste du fortsätta att aktivt driva på förändringsarbetet.

 
​Nu har ni förhoppningsvis kommit en bit på väg i arbetet med att skapa en evidensbaserad praktik. Frestas nu inte tro att du nu kan dra dig tillbaka eftersom förändringsarbetet kommer att löpa på av sig självt – det gör det ytterst sällan. Som ledare måste du fortsätta att aktivt driva på förändringsarbetet.​​

​Verktyg som igår i detta steg

Spara ner verktygen på din dator om du vill behålla ditt innehåll och resultat.

1. Prioritera och leda ett förändringsarbete
5. Samla information
7. Bygga in motivation i det vardagliga arbetet
12. Planera för att vidmakthålla förändringarna


Ladda ner alla 13 verktyg 


Verktyg 1, del F innehåller fem ”att tänka på” - frågor som handlar om att vidmakthålla förändringar.

Verktyg 12 kan du använda för att kontrollera om arbetet framskrider som det var tänkt eller om ni behöver vidta åtgärder.

Verktyg 5 använder du för att följa upp era mål.

Verktyg 7 är en checklista. Använd den för att säkra att du bygger in motivation i det dagliga arbetet.


Problem att öppna verktygen?

Vi har upplevt problem med att öppna verktygen. Det händer att en inloggningsruta öppnas. Prova då att upprepade gånger klicka på avbryt. Du kan också prova att spara ner filen på din dator innan du öppnar den.

Det händer också att verktygen inte går att öppna alls. Det kan bero på att du måste tillåta din dator att ladda ner filen. I Internet explorer gör du det genom att klicka på "Datorn skyddas genom att filer från den här webbplatsen blockeras från att hämtas. Klicka här för att se alternativ…" och sedan "Hämta filen...". Du gör inställningen i det fält som visas under webbläsarens menyrad.

Om du inte kan öppna eller spara verktygen, skicka ett meddelande till kunskapsguiden@socialstyrelsen.se så kan vi skicka filerna till dig. Skicka gärna ett meddelande även om du har andra problem med verktygen.

Om du vill fördjupa dig

Webbstödet är en förkortad version av boken Att leda en evidensbaserad praktik. Vi rekommenderar att du läser boken innan du börjar med förändringsarbetet.
Hur mycket du än anstränger dig så räcker inte det om vissa förutsättningar saknas i er organisation. Du kan läsa mer om detta och om hur du på olika sätt kan få kontroll över förändringsarbetet i kapitel 9 i Att leda en evidensbaserad praktik.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?